Detská stomatológia

V rámci komplexnej rodinnej starostlivosti ponúkame aj starostlivosť o detské zúbky.

U detí je najdôležitejšia a kľúčová prevencia.

Prvá návšteva by mala prebehnúť už v prvom roku po prerezaní zubov. Dieťa si takto ľahšie zvykne na prostredie zubnej ordinácie a na pravidelné prehliadky. Spolupráca potom býva dobrá, aj keď nastane situácia, kedy je potrebné zúbok opraviť.

Ďalšie kontrolné návštevy potom prebiehajú dvakrát ročne.